Kontakt

Kontakt na prevádzkovateľa aplikácie :

SAFE POINT s.r.o.
office:  Pod Skalkou 12, 911 01 Trenčín
tel./ fax:  +421 32 652 625 1
mobil:  +421 905 20 25 38
e-mail:  tivadar.nemeth@safepoint.sk
   
sídlo: Hurbanova 35, Trenčín
IČO:  36 346 233
IČ DPH: SK2022039844


 

© 2020 SAFE POINT s.r.o. Všetky práva vyhradené.